kommer 2023

Livet er vakkert

Regissør: Mohamed Jabaly

Estimert lengde: 52 / 90 min

Den unge regissøren Mohamed Jabaly er på besøk på filmfestivalen i Tromsø, da grensene til Gaza stenger. Mohamed er stuck i det arktiske vinter-Norge. Han vet ikke at det skal ta syv år før han kan treffe familien sin igjen.

Mens Mohamed venter på at situajonen skal endre seg, får han et midlertidig kunstner-visum, og ferdigstiller filmen Ambulansen i samarbeid med sine nye kollegaer i nord. Filmen blir en stor internasjonal suksess, og setter Mohamed overfor et umulig valg; hvis han drar tilbake til Gaza, vil han kanskje aldri kunne reise ut igjen og dermed fortsette sitt arbeid som en internasjonalt anerkjent filmregissør. Han har aldri ønsket å forlate familien og hjembyen sin for godt, og ønsker heller ikke å søke asyl.

Han velger å ta opp kampen med byråkratiet for å insisterer på sin rett til å være både filmskaper og palestiner. Under mottoet “Livet er vakkert” vender han kameraet mot seg selv for å ta kontroll over sin egen historie og påvirke sin egen fremtid.

Livet er vakkert er en film som fra et innsideperspektiv formidler hvordan det er å forlate et område i konflikt og krig, og forsøke å holde motet oppe, uten bevegelsesfrihet eller arbeidstillatelse. Gjennom syv år med både store seire og dype nederlag, bruker filmskaperen kamera som dagbok og gir et unikt innblikk i en ung manns kamp mot det norske byråkratiet, for til slutt å vinne sin egen frihet og muligheten til å fortelle sine egne historier.

Vi håper at filmen kan nå et mangfoldig publikum som kan kjenne seg igjen i Mohameds erfaringer, og inspireres av hans pågangsmot og suksess.