Arrangere en visning

På denne siden finner du tips og råd om hvordan lage en god arrangement. Klikk på tittlene under for resurser for spesifikke filmer.

Dialog og engasjement

En god filmopplevelse åpner for refleksjon og dialog  – og hjelper oss å forstår både oss selv og hverandre. Vi ønsker at filmene våre skal bidra med innsikt, kunnskap, nye perspektiver og engasjement. Derfor vil gjerne at filmene våre skal brukes i sammenhenger der de kan være relevante. 

Alle våre ferdige filmer er tilgjengelige for arrangementsvisninger. I tillegg til filmen tilbyr vi visningsguider, tips og annet materiale for å hjelpe dere med å planlegge og promotere arrangementet deres. 

Hvis du vil vise en av filmene våre på din arbeidsplass, i et klasserom, for frivillige organisasjon eller lokalsamfunn, sjekk ut veiledningen nedenfor og ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nederst på denne siden.

Finn et lokale

Kino

Vi mener at film er aller best på kino! Kinosaler kan vanligvis leies for private arrangementer, spesielt for visninger på dagtid, eller mindre travle kvelder på hverdager. Kontakt deres lokale kinosjef for detaljer og bestillinger. Hvis dere bestemmer dere for en kinovisning, sender vi en filmfil til kinoens tekniker, slik at publikum vil se filmen med best tilgjengelig lyd- og bildekvalitet, for en best mulig opplevelse.

Andre muligheter

For andre visningslokaler må dere sørge for at rommet har en god projektor, lerret og lydutstyr slik at alle i rommet kan se og høre filmen. Det er også en god idé å sjekke om dere trenger å dekke til noen vinduer for å blokkere ut lyset. Vi vil sende en digital fil som kan spilles av fra en datamaskin som er koblet til visningssystemet, enten det er en projektor eller et digitalt lerret.

 

Planlegging og promotering

Planlegging av arrangementet

Å se en dokumentarfilm sammen kan være en god inngangsport til å føre viktige samtaler, dele erfaringer og spre nyttig informasjon. Vi anbefaler å sette opp et panel bestående av medlemmer av lokalsamfunnet ditt (for eksempel fagfolk med erfaring fra ulike temaer som tas opp i filmen), slik at de kan forankre samtalen i lokale spørsmål. For hver av våre filmer kan  vi anbefale enkeltpersoner eller organisasjoner det kan være verdt å kontakte.

Reklamemateriell

Når dere bestiller en film, vil dere motta en lenke med tilgang til reklamemateriell som kan hjelpe dere med å spre arrangementet ditt. Dette inkluderer en filmtrailer, plakat og promoteringsmateriell til bruk i sosiale medier. Vi anbefaler også å sette opp et arrangement på Facebook og i andre sosiale medier, og legge det ut på din organisasjon / arbeidsplass / skoles hjemmeside. Vi har også forslag til hvem du kan invitere i nærmiljøet ditt hvis du arrangerer en offentlig visning åpen for alle. Vi jobber også med å lage prøveinvitasjoner til hver av våre filmer som du kan bruke som mal når du sender ut dine egne arrangementsinvitasjoner.

Flere tips

Praktisk

Avhengig av hvordan dere bestemmer deg for å holde arrangementet ditt, kan det være ulike kostnader å vurdere. Hvis dere for eksempel ønsker noen til holde et foredrag før eller etter filmen, vil noen type deltakere kunne bruke arbeidstid til å delta på arrangementet deres, andre kan kreve et gebyr eller refusjon av reisekostnader for å kunne delta. Det kan også være at det finnes støtteordninger eller andre partnere som kan være med på å dekke utgifter eller bidra på andre måter. Andre kostnader kan omfatte:

  • Visningslisens for å vise filmen vil variere avhengig av publikumsstørrelse og bruk, eventuelt fordeling av billettinntekter.
  • Leie av kinovisningsrom eller arrangementslokale
  • Leie av projektor, lydutstyr, hvis dette ikke er inkludert i lokalet
  • Trykk av plakater og flyers for arrangementet

Velg en film

For å lære mer om filmene som er tilgjengelige for visninger, klikk på titlene nedenfor:

For flere ressurser, besøk visningsarrangement-sidene til Ikke en sånn fyr, Fortellinger fra dusjen, og Odelsgut og fantefølge.

Booke en visning!

Dersom du ønsker å sette opp en filmvisning, fylle ut skjemaet. Vennligst inkludere informasjon som tittelen på filmen du ønsker å bestille, dato og sted for visningen, hvem screeningen er for (arbeidsplass / organisasjon / skole / konferanse), og beregnet publikumsstørrelse.

Contact Form