Arrangere en visning av

Ikke en sånn fyr

Regissør: Signe Rosenlund-Hauglid
Lengde: 40 min

"Det er en lang vei mellom å kalle seg selv voldtektsmann og å kalle seg selv uskyldig."

Om filmen

Ikke en sånn fyr er en banebrytende dokumentar, drevet frem av samtaler med tre unge menn dømt for festrelatert voldtekt - og regissøren, som selv anmeldte en voldtekt.

Gjennom samtalene oppstår det historier om fornektelse, ansvar og identitetskrise. Filmen stiller spørsmål ved hvordan man kan leve videre - når man har blitt dømt for en handling mange anser som utilgivelig.

De ærlige samtalene i Ikke en sånn fyr utfordrer, men er også forløsende. På denne måten bidrar filmen til å åpne opp viktige samtaler om et vanskelig tema.

Filmen kan benyttes i undervisning og opplæring på skoler, arbeidsplasser, i organisasjoner, idrettslag og lokalsamfunn. Ikke en sånn fyr tar spesielt for seg temaene festrelatert voldtekt, grensesetting, samtykke og kommunikasjon, men berører også temaer som:

  • Helse, traumer, alkoholmisbruk, skam
  • Kriminologi, rettssystemet, politiet, fengselsvesenet
  • Likestilling

Arrangere en visning

Videregående skoler

Hvis du er elev eller lærer ved en videregående skole og ønsker å sette opp en visning, kontakt Sex & Politikk. De har utviklet et eget undervisningsopplegg rundt filmen som del av deres program Uke 16 - der de tilbyr seksualundervisning for videregående elever.  

Arbeidsplasser, organisasjoner og høyere utdanning

Hvis du ønsker å sette opp en visning ved din arbeidsplass, organisasjon, i ditt lokalsamfunn eller ved ditt universitet, vennligst les vår arrangements veileder og fyll ut skjemaet nederst på denne siden.

Knut, Konfliktrådet

"Takk for en fin filmopplevelse, det er lenge siden vi har sett noe som har satt i gang så mange tanker og følelser."

Mer informasjon

Hva er festrelatert voldtekt?

Festrelatert voldtekt skjer vanligvis blant unge mennesker som kjenner hverandre, og alkohol eller andre rusmidler er gjerne en tilstedeværende faktor. Ifølge Kripos’ siste rapport om Voldtektssituasjonen i Norge 2019, utgjorde festrelatert voldtekt den største gruppen anmeldte voldtekter i Norge av personer over 14 år, og lå på 43 prosent. Dette tallet speiles i tidligere kartlegginger hos politiet det siste tiåret. Tall fra Statistisk sentralbyrå viste i 2017 at 98 prosent av de siktede i voldtektssaker er menn, og over halvparten var under 30 år gamle.

Selv om festrelatert voldtekt som oftest rammer unge mennesker, kan slike overgrep få store konsekvenser for familier, venner, klassekamerater, i idrettslag, på arbeidsplasser og i lokalsamfunn. Ungdom og unge voksne trenger kunnskap om hva som utgjør et overgrep, samt økt bevisstgjøring om grensesetting og seksualitet.

Informasjon og resurser

Har du begått eller vært utsatt for overgrep? På dinutvei.no finner du informasjon og oversikt over hjelpetilbud i hele landet.

Har du hatt selvmordstanker eller av andre grunner trenger noen å snakke med? Ring Mental Helse når som helst på 116 123 eller bruk deres chat-tjeneste: www.sidetmedord.no

Du kan være anonym og de har taushetsplikt.

Ida Kahlbom, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

"Filmen krever litt av mottakerne, ettersom den går inn i gjerningspersonenes situasjon og forståelse, noe som kan være utfordrende tematikk, men samtidig mener vi at den balanserer de utfordrende problemstillingene godt."

Booke en visning

Dersom du ønsker å sette opp en filmvisning, vennligst fylle ut skjemaet. Inkludere filmtittelen og informasjon som dato og sted for visningen, hvem visningen er for (arbeidsplass / organisasjon / skole / konferanse), og beregnet publikumsstørrelse.

Contact Form

Våre partnere